Публічна оферта

Публічна оферта

Шановний Користувач!

Будь ласка, уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, ви маєте право відмовитися від покупки товарів, наявних в інтернет-магазині, і не вчиняти дій, вказаних в цій оферті.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України цей документ є публічним договором та публічною офертою та його умови є однаковими для всіх користувачів, що бажають отримати послугу NOVUS.online. Відповідно до ч.2. статті 642 Цивільного кодексу України акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на визначених нижче умовах, є реєстрація та/або оформлення замовлення з ознайомленням та прийняттям офіційних правил програми лояльності novus plus,правил доставки і оплати та правил повернення користувачем на сайті NOVUS.online. Натискаючи «зареєструватися» та/або «оформити замовлення» користувач безумовно та у повному обсязі приймає умови цієї оферти. Приймаючи умови цієї оферти користувач підтверджує що ознайомлений з офіційними правилами програми лояльності novus plus, правилами доставки і оплати та правилами повернення, що розміщенні у відповідних розділах сайту NOVUS.online. та погоджується з ними.

Відповідно до ст.1000 Цивільного кодексу України цей договір є договором доручення відповідно до якого кур’єр NOVUS.online або інша третя особа, самостійно визначена NOVUS.online, зобов’язується здійснити від імені та за рахунок користувача придбання та доставку товару, а також, в разі необхідності, прийняти грошові кошти у користувача та сплатити їх NOVUS.online.

 1. Терміни, що використовуються у цій оферті мають наступне значення:
  NOVUS.online - онлайн-магазин, що містить перелік та вартість товарів для замовлення користувачем, розміщується на сайті www.novus.online, який з усіма його компонентами належить у повному обсязі ТОВ «НОВУС УКРАЇНА», яке зареєстроване та діє згідно законодавства України, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Правди, буд. 47, код ЄДРПОУ 36003603.
  Товар – асортимент позицій оприлюднений на сайті NOVUS.online, що пропонується користувачу для придбання шляхом оформлення замовлення.
  Користувач - особа, яка має бажання здійснити покупку шляхом використання сайту NOVUS.online.
  Замовлення – заявка користувача на придбання товару, яка оформлена на сайті NOVUS.online.
  Акцепт оферти - повне і безумовне прийняття користувачем умов оферти шляхом оформлення замовлення та/або реєстрації на сайті NOVUS.online.
  Особистий кабінет – створюється користувачем шляхом реєстрації на сайті NOVUS.online для відображення особистої інформації користувача та зберігання інформації про замовлення.
  Кур'єр – особа, що здійснює доставку замовлення користувачу, кур'єр NOVUS.online або інша третя особа, самостійно визначена NOVUS.online, яка виконує доручення згідно умов цього Договору.
 2. Предмет договору
  NOVUS.online бере на себе обов’язок здійснювати продаж і за дорученням користувача доставити Товар користувачу, який до нього звернеться шляхом оформлення замовлення в онлайн-магазині NOVUS.online.
  Ціна та асортимент товару встановлюється NOVUS.online, зазначаються на сайті та є орієнтовними для можливості ознайомлення користувачем. NOVUS.online залишає за собою право здійснити продаж за іншою ціною або відмовити в продажу товару. Ціна та асортимент зазначені на сайті можуть змінюватись NOVUS.online в односторонньому порядку. Після зборки замовлення NOVUS.online формує перелік товарів з зазначенням їх цін та кількості для підтвердження користувачем. Користувач підтверджує замовлення за узгодженими ціною та асортиментом або коригує замовлення/ або відмовляється від замовлення.
 3. Реєстрація на NOVUS.online
  Для реєстрації на NOVUS.online користувач зазначає: контактний номер телефону.
  При оформленні замовлення користувач може зазначати додатковий контактний номер телефону, адресу електронної пошти (e-mail), ПІП користувача та обов’язково зазначає адресу для доставки замовлення. Вперше після реєстрації, дані про доставку замовлення підтверджуються дзвінком оператора контакт-центра, при подальших замовленнях дані зареєстрованого користувача підтверджуються автоматично.
  Виключно користувач несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації при здійсненні реєстрації та оформленні замовлення.
  Про успішну реєстрацію користувач отримує на вказаний ним e-mail електронне повідомлення від NOVUS.online. Натискаючи «зареєструватись» та/або «оформити замовлення» користувач надає згоду NOVUS.online на отримання інформаційних повідомлень від NOVUS.online шляхом їх надсилання на контактний номер телефону та/або e-mail.
  Користувач зобов'язується не розголошувати інформацію вказану ним при реєстрації на сайті і не передавати пароль третім особам та несе відповідальність за вчинені дії від його імені із застосуванням його реєстраційних даних.
  Після реєстрації користувачу надається доступ до особистого кабінету.
  NOVUS.online має право відмовити користувачу у використанні послуг NOVUS.online, якщо останній матиме підстави вважати, що користувач вказав недостовірні дані, а також за умови недобросовісної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору і т. д.).
  Надаючи свої персональні дані при реєстрації та/або при оформленні замовлення користувач дає свою добровільну згоду на обробку і використання (в тому числі передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до чинного законодавства України.
  NOVUS.online використовує персональні дані, отримані від користувача згідно умов цього Договору, для просування послуг, що надаються NOVUS.online, у тому числі шляхом автоматизованої обробки персональних даних. NOVUS.online зобов'язується не розголошувати отриману від користувача інформацію.
 4. Оформлення Замовлення
  Користувач робить замовлення в NOVUS.online шляхом складання обраного Товару до віртуального кошика та оформлення замовлення. Редагування позицій товарів у замовленні доступно до переходу замовлення в статус «Збирається», Після переходу замовлення в статус «Збирається» редагування замовлення неможливе (кнопка стає неактивною). Натискаючи «оформити замовлення» користувач погоджується та приймає умови даної оферти та дає доручення Кур’єру на придбання та доставку товарів від імені та за рахунок користувача. 
  У разі оформлення  замовлення, що містить алкогольну та/або тютюнову продукцію Користувач, шляхом прийняття умов цієї оферти на сайті, підтверджує, що є повнолітньою особою не обмеженою у дієздатності, та несе відповідальність за достовірність таких даних.
  Обробка замовлень здійснюється щоденно з 08:00- до 23:00
  Доставка замовленого користувачем Товару здійснюється Кур’єром в межах часових проміжків обраних користувачем на сайті онлайн магазину та погоджених з NOVUS.online. 
  Зібране замовлення упаковується в пакети, кількість яких визначається із розрахунку необхідного для забезпечення належного та безпечного транспортування замовленої продукції. Вартість відповідних пакетів додається до вартості замовлення після завершення збору замовлення. При оформленні Замовлення та після підтвердження зібраного замовлення користувачем, йому доступні наступні варіанти оплати замовленого товару: (і) на умовах попередньої оплати після підтвердження користувачем зібраного замовлення за допомогою сервісу Liqpay, або за допомогою банківської карти на сайті NOVUS.online; (і) в момент доставки замовлення шляхом компенсації кур’єру його витрат на придбання замовленого та підтвердженого Товару готівкою або за допомогою банківської карти через термінал, що використовується NOVUS.online, після того, як користувач переглянув та перевірив замовлений та доставлений Товар. Після збору замовлення та його підтвердження користувачем, останньому надсилається повідомлення в Viber або SMS повідомлення із посиланням на оплату або із розміром суми яка підлягає сплаті готівкою в залежності від обраного варіанта оплати.
  Згідно умов цього договору, доручення виконується без виплати винагороди користувачем, при цьому користувач зобов’язаний повністю оплатити Товар згідно замовлення, або компенсувати витрати на придбання обраного Товару згідно доручення.
  Загальна вартість замовлення, яка включає повну вартість Товару та відшкодування фактичних витрат, понесених на придбання та доставку, дорівнює сумі, що сплачується і вказана на сайті NOVUS.online на момент оформлення замовлення.
  При доставці замовлення користувач отримує від кур’єра або іншої третьої особи, що виконує доручення згідно умов цього Договору наступні документи:
  - чек РРО або видаткову накладну, що підтверджує суму витрат, понесених кур’єром або іншою третьої особою, що виконує доручення згідно умов цього Договору, у зв'язку з виконанням замовлення користувача при доставці Товару.
  - термінальний чек у випадку оплати замовлення карткою, що підтверджує оплату користувачем вартості Товару та/або послуг.
  Передача користувачу замовлення, яке містить алкогольну та/або тютюнову продукцію, здійснюється лише повнолітнім особам. Представник NOVUS.online має право попросити користувача пред'явити документ, що підтверджує його вік, з метою дотримання користувачем вікових обмежень, встановлених чинним законодавством та цим договором. Представник NOVUS.online має право відмовити в передачі замовлення що містить алкогольну та/або тютюнову продукцію якщо користувач, який отримує відповів відмовою на звернення у наданні документу, що підтверджує його вік.
 5. Умови доставки та повернення товару
  NOVUS.online виконує доручення користувача щодо придбання та доставки замовлення за вказаною у замовленні адресою та у погоджений проміжок часу.
  При оформленні замовлення, яке включає алкогольну та/або тютюнову продукцію, користувач погоджується з тим, що має право відмовитися тільки від всього переліку замовленої алкогольної продукції, а не її частини. Користувач в момент передачі йому замовлення має право відмовитись від отримання будь-якого Товару. Якщо замовлення було сплачено користувачем на умовах попередньої оплати, то кошти за неотриманий користувачем Товар йому повертаються NOVUS.online.
  У разі виявлення неякісного Товару, користувач має право вимагати від NOVUS.online заміни на аналогічний товар належної якості; заміни на інший товар з відповідним перерахунком ціни; повернення коштів (за виключенням пакетів для транспортування замовленої продукції, які не підлягають поверненню). NOVUS.online залишає за собою право відмовити у виконанні доставки за вказаною у замовленні адресою у випадку якщо умови  місцевості за адресою доставки або стан користувача  прямо або опосередковано становлять загрозу життю або здоров’ю кур’єра, зокрема зруйновані будівлі та/або будівлі у непридатному для життя стані, користувач та/або оточуючі особи у місці за адресою доставки перебувають у зміненому стані що несе загрозу та є небезпечним для належного виконання доставки. NOVUS.online залишає за собою право відмовити у наступному обслуговуванні користувача, у випадку якщо користувач декілька (двічі та більше) разів не приймав доставлені замовлення.
 6. Інші положення
  Усе наповнення сайту та усі його компоненти що містять торговельні марки та інші юридично захищені матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музику і звук, весь контент сайту охороняється законодавством України. Користувач не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті NOVUS.online, крім як переглядати з метою оформлення замовлення, а саме не має права (але не виключно): вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або концесії, створювати похідні продукти тощо. NOVUS.online має право вносити зміни до тексту цього договору на власний розсуд у будь-який час та без попереднього повідомлення користувача.

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВУС УКРАЇНА»

Місцезнаходження: 04208, м. Київ, проспект Правди, буд.47;

ЄДРПОУ 36003603;

Тел. (044) 585-41-70