Помощь

Умови розіграшу подарунку серед відвідувачів iForum 2023

1. Терміни та визначення

Терміни та визначення, використані в Правилах проведення акції «Розіграш» (надалі – «Правила»), мають такі значення:

Організатор – Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВУС УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект  Правди, 47. 

Акція «Розіграш» (надалі – «Акція») – акція, що проводиться Організатором ТОВ “НОВУС УКРАЇНА” в рамках якої Організатор надає Учаснику можливість отримати Приз за умови виконання дій, визначених в цих Правилах. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.

Приз – при згадуванні мається на увазі набір продовольчих товарів , що еквівалентний вартості набору продовольчих товарів при замовленні на інтернет-сайті NOVUS.online на суму 1000.00 грн з урахуванням ПДВ. Перелік продовольчих товарів, що входять до набору (Призу), визначається Організатором. Допустиме відхилення еквіваленту вартості набору (Призу) в межах 15% від вартості набору продовольчих товарів при замовленні на інтернет-сайті NOVUS.online.

Учасники – повнолітні фізичні особи – громадяни України, які відповідають вимогам, викладеним у п.4 цих Правил, та які 10.08.2023 року отримали відповідну листівку під час проведення заходу “iForum 2023”  (м. Київ, МВЦ, Броварський проспект, 15) про розіграш трьох наборів продовольчих товарів, який проводить ТОВ “НОВУС УКРАЇНА” та виконали умови участі у розіграшу Призу.

Переможець – Учасник, який отримав право на отримання Призу від Організатора Акції, шляхом визначення переможця Акції при проведенні жеребкування серед анкет Учасників, що беруть участь в Акції.

Строк проведення Акції – Акція діє з 10.08.2023р.  по 11.08.2023р. включно. Строк проведення Акції може бути змінений Організатором, в тому числі у зв’язку із дією воєнного стану в Україні, виникненням надзвичайних ситуацій або встановленням додаткових обмежень в діяльності Організатора.

2. Загальні умови проведення Акції

2.1. Акція проводиться серед відвідувачів заходу “iForum 2023”, за адресою: м.  Київ, МВЦ, Броварський проспект, 15.

2.2. Метою проведення Акції є розіграш трьох наборів продовольчих товарів серед відвідувачів заходу “iForum 2023”. 

2.3. В період проведення Акції один Учасник має право отримати лише один Приз за один розіграш, на підставі заповненої анкети Учасника Акції.

2.4. Участь Учасника у Акції припиняється після закінчення Строку проведення Акції.

3. Умови участі в Акції

3.1. Обов’язковою умовою участі в Акції є виконання Учасником Акції умов, викладених у Розділі 1 даних Правил.

3.1.1. Для реєстрації та отримання права участі у розіграші Призу необхідно 10.08.2023 року відвідати захід “iForum 2023” за адресою: м. Київ, МВЦ, Броварський проспект, 15, за допомогою смартфону відсканувати QR-код, зазначений на листівці, перейти за посиланням, яке міститься у  QR-коді та виконати подальші дії для реєстрації у розіграшу.

3.2. Відмова у реєстрації у відповідності до п. 3.1.1. даних Правил не надає права на участь в Акції.

4. Право на участь в Акції

4.1. Брати участь в Акції можуть громадяни України, які постійно проживають в Україні та яким на початок проведення Акції виповнилось 18 (вісімнадцять) років (за умови, що такі особи мають повну діє - та правоздатність). Участь в Акції осіб з неповною дієздатністю, обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Не визнаються Учасниками Акції та не можуть (не мають права) брати участь в ній власники чи співробітники Організатора, а також безпосередні члени родин вказаних осіб. Під безпосередніми членами родини особи розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення до осіб, вказаних у цьому абзаці.

5. Порядок участі в Акції

Для того, щоб стати Учасником Акції необхідне виконання наступних дій:

5.1. Протягом Строку проведення Організатором Акції особі потрібно зареєструватись у Акції, а саме: перейти за посиланням, що містить QR-код листівки, заповнити форму Учасника та отримати код Учасника. Реестрація триває до 11.08.2023 12:00 за київським часом.

Результати розіграшу та список переможців будуть опубліковані 11.08.2023 після 17:00 за київським часом на сторінці @novus_ukraine, в соціальній мережі “Instagram”.

6. Проведення розіграшу Призів

6.1. Розіграш Призів відбудеться 11.08.2023 р. о 17:00  год. 

6.2. Серед усіх анкет Учасників шляхом жеребкування присвоєних кодів буде обрано 3 (три) Переможця,  які  отримають Призи. Коди присвоюються номерам телефонів, які Учасник вказав у Анкеті. Жеребкування буде проведене за допомогою сервісу https://www.random.org/.

6.3. Організатор Акції зберігає за собою право змінювати механіку визначення переможця. У разі, якщо буде обрано анкету Учасника, яка належить вже обраному Переможцю, така анкета Учасника не береться до уваги, а жеребкування здійснюється до тих пір, поки не буде обрано Переможця.

6.4. Переможець на отримання Призу може отримати його адресною доставкою, за адресою, наданою Переможцем, протягом часу, озвученого Організатором Акції під час проведення розіграшу. У разі, якщо Переможець не надасть адресу, на яку потрібно доставити Приз чи не забере Приз до вказаного часу, він втрачає свій статус Переможця та втрачає своє право на отримання Призу.

6.5. По місту Києву Приз Переможцю буде доставлено за рахунок Організатора Акції, адресною доставкою від офіційного сервісу доставки Організатора Акції NOVUS.online. Якщо адреса доставки знаходиться не в місті Києві, Приз Переможцю буде доставлено компанією-перевізником ТОВ «Нова Пошта» за тарифами компанії-перевізника за рахунок Переможця.

6.5. Зв’язок з Переможцем буде відбуватись за номером телефону, який Переможець вказує у Анкеті, шляхом СМС-повідомлення та телефонного дзвінка від Організатора Акції. У випадку відсутності зв’язку із Переможцем, Переможець втрачає своє право на отримання Призу.

6.6. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає свою згоду щодо усіх умов Акції, зазначених в цих Правилах.

7. Права та обов’язки Організатора

7.1. Організатор залишає за собою право змінити дати проведення розіграшів та механізм визначення Переможців. Інформацію про змінену дату визначення Переможця(-ів) можна буде дізнатися на офіційному сайті: https://novus.online/ та на офіційній сторінці мережі магазинів NOVUSу соціальній мережі “Instagram”.: novus_ukraine.

7.2. Організатор не проводить повторне повідомлення Переможця про його перемогу.

7.3. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за не проведення Акції, або невручення Призу у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акцій обставини.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Призу Учасником Акції з будь-яких причин, які не залежать від Організатора, в т.ч. через зазначення Учасником Акції неправильних/або неповних даних (тощо), які необхідні для того, щоб взяти участь в Акції. При цьому, такий учасник Акції не набуває права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.5. Організатор Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання Призу, та його якості. Організатор акції не є продавцем Призу, тому не приймає та не виконує звернення споживачів щодо якості, відповідності, обміну, гарантійного ремонту Призу, тощо, у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів». Всі подібні звернення мають бути направлені до виробника Призу чи іншої особи, зазначеної у гарантійному талоні чи іншій супровідній документації до Призу.

7.6. Організатор Акції має право змінювати умови Акції, попередньо повідомивши про це, шляхом розміщення інформації на сайті https://novus.online/ та на офіційній сторінці у соціальній мережі “Instagram”.: novus_ukraine.

8. Прикінцеві положення

8.1. Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.

8.2. Організатор Акції не вступає у суперечки з-поміж самих Учасників щодо визначення їх претендентом на отримання Призу.

8.3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, неурегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому, рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.4. Учасники Акції погоджуються, що прийняттям Призу, передбаченого умовами Акції, вони надають свою безумовну згоду на безоплатне використання Організатором їх особистих  даних, які були надані Організатору, а також на відео- та фото-фіксацію самого процесу вручення Призу, а також надає згоду на безоплатне використання таких матеріалів для публічного використання, трансляції чи розповсюдження будь-яким способом

8.5. Дані правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті novus.online та на офіційній сторінці мережі магазинів NOVUS у соціальній мережі “Instagram”. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями цих Правил.

8.6. Порушення Правил проведення Акції або відмова від виконання діючих Правил позбавляє Учасника права на участь в акції та отримання Призу.

8.7. Заповненням анкети Учасника останній надає свою повну згоду з усіма умовами цих Правил Акції, а також надає своє погодження зі збором та обробкою його  персональних даних Організатором, на збирання цих персональних даних з будь-яких загальнодоступних джерел, на дії щодо захисту таких персональних даних, на визначення на власний розсуд Організатора порядку доступу третіх осіб до персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного права обробки цих персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, в обсязі, визначеному на власний розсуд Організатора, відповідно до мети, сформульованої в нормативно-правових актах, які регулюють діяльність Організатора. Підписанням анкети Учасник підтверджує, що:

а) згода на обробку персональних даних надається Учасником з моменту надання заповненої анкети Учасника на весь строк зберігання Організатором відповідних категорій документів/інформації, визначений згідно законодавства, після припинення правовідносин між Учасником та Організатором;

б) повідомлений про: свої права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» (надалі-Закон); мету їх збору, що полягає в наданні Організатором послуг Учаснику, а також здійсненні Організатором іншої діяльності відповідно до вимог та в порядку, визначеному чинним законодавством України, зокрема але не обмежуючись, оприлюднення (повідомлення) результатів участі в розіграшах та акціях Організатора; володільця персональних даних; склад та зміст зібраних персональних даних; осіб, яким передаються персональні дані та про те, що передача персональних даних може бути здійснена виключно відповідно до ст. 14 Закону.

8.8. Приз не підлягає обміну на грошовий еквівалент або інші товари, будь-які додаткові бонуси від мережі магазинів NOVUS  за отримання Призу не нараховуються.